Foto: Mostphotos

Länsföreningen

Jägareförbundet Värmland har en otroligt vacker och varierande natur, allt från lågfjällsliknande terräng i norr till det mera utbredda och småbrutna skogs- och åkerlandskapet i söder. Länet är knappt 2 miljoner hektar stort och utgör drygt 4% av landets yta. Med knappt 8000 medlemmar är Jägareförbundet Värmland bland de större länsföreningarna i Svenska Jägareförbundets organisation. De huvudsakliga jaktformerna är älgjakt med löshund, jakt med drivande hund på rådjur och hare samt bäverjakt m fl.

I Länsföreningen sitter en styrelse bestående av sju ledamöter. Dessa har till uppgift att genom en väl fungerande kretsorganisation tillvarata och utveckla medlemmarnas intressen för kunskaper om jakt, vilt och viltvård. De ska även verka för goda tillfällen till jakt, arbeta för artrika och livskraftiga viltstammar, arbeta för ökad förståelse för människans ansvar för naturen samt avge yttranden och göra utredningar som begärs av myndigheter eller internt inom förbundet.

Som ett stöd i sitt arbete har styrelsen fastslagit en sk verksamhetsplan (finns som bilaga längst ner på sidan). Planen redogör för vilka mål Länsföreningen har att sträva mot, både på kort- och lång sikt. De prioriterade verksamhetsområdena är för närvarande rovdjurs- och älgförvaltningen, viltövervakningen, ungdomsarbetet och medlemsfrågor. Men, Länsföreningens kanske viktigaste uppgift är att kontinuerligt föra en aktiv dialog med lokala politiker/beslutsfattare och myndigheter/organisationer samt föra en allmän opinion i samhället. Dels för att tydliggöra jaktens värde och jägarnas viktiga roll i samhället och dessutom för att vi ska få ha vår jakt så opåverkad som möjligt även i framtiden.

Senast uppdaterad den 08 mars 2022