Foto: Sten Christoffersson

Trofébedömning

Människan har samlat troféer lika länge som hon jagat. Drivkraften har såväl nu som då varit att hedra de bytesdjur som jakten gett. I förhistorisk tid kanske trofésamlandet samtidigt var ett sätt att visa människans jaktförmåga. I dag vet vi att bra troféer snarare är en måttstock och ett signum för en god viltförvaltning.

Enligt Svenska Jägareförbundets och CIC:s statuter bedöms nationella troféer som älg- kron-och dovvilt, rådjur, vildsvin och mufflon samt kranium från våra rovdjur och bäver.

OBS! Justerat regelverk from 1 januari 2019! Läs om några av regeländringarna HÄR

Priserna för trofémätning kommer från och med 1 januari 2019 att vara:

  • Ordinarie pris mätning, alla troféer per st 600 kr
  • Medlemspris mätning, alla troféer per st 300 kr
  • Medalj + kedja per st 150 kr

 Vid bedömningen medföljer ett värderingsintyg.

För frågor eller mätning kontaktas kontoret i Karlstad på telefon 010-5847152 alternativt någon av trofébedömarna nedan.

Trofémätare Värmland

Britt-Marie Nordquist
Ledamot
Ansvarar för kommunikations- och medlemsfrågor samt rovdjursverksamheten. Trofémätare, Ekshärad.
Conny Haglund
Trofémätare
Ort: Töcksfors
Jimmy Björnsson
Trofémätare
Ort: Gunnarskog
Senast uppdaterad den 08 jan 2019